voor therapie, coaching en training

EMDR: Met je ogen bewegen tot het over is?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitzation and Reprocessing.
De behandelingsmethode EMDR wordt toegepast bij de behandeling van traumatische gebeurtenissen en het ongevoeliger maken voor fobische klachten die een duidelijke oorzaak hebben.
Klachten die zijn ontstaan als gevolg van beschadigende ervaringen kunnen in het zenuwgestel blijven hangen. Zo ongeveer te vergelijken met een schrikreactie, die ook enige tijd in je systeem kan blijven. Gewoonlijk verwerkt u die “vanzelf”.
Wanneer de verwerking niet op gang komt, dan kan EMDR als behandelingsmethode worden ingezet. Dit activeert het natuurlijke vermogen om akelige ervaringen (alsnog) te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

EMDR Hoe gaat het in zijn werk?

Kort samengevat: u vertelt over een gebeurtenis die u dwars zit, vervolgens staan we stil bij het beeld dat nu op dit moment het akeligst voelt. Daar concentreert u zich dan op, terwijl u met de ogen de (heen en weergaande) beweging van opgehouden vingers van de therapeut volgt. Men vermoedt dat de oogbewegingen het verwerkingsmechanisme in de hersenen opwekt, ongeveer zoals tijdens de REM-slaap. Ook bilaterale audiostimulatie kan het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen stimuleren. Als u het eens wilt zien kunt u op YouTube kijken naar dit filmpje.