Kosten

Voor privé personen bedragen de kosten € 95 per (volledig) uur. U rekent per keer contant of per pin af. Voor bedrijven geldt een ander tarief en een andere betalingsregeling. Hieronder vindt u de informatie over vergoedingsmogelijkheden. Als u daar niet uitkomt bel of mail dan even, wij nemen ook de tijd om u hier bij te helpen.

 ziektekostenverzekering

Vergoedingen 2019

1e lijns psychologische hulp : De behandelingen bij deze praktijk vallen sinds 2014 niet meer onder het basispakket. Daarvoor kun zou je nog wel via de huisarts naar een praktijkondersteuner (POH) kunnen. Die kan dan desgewenst doorverwijzen naar een GGZ instelling.
Wil je toch bij deze praktijk in therapie? Dan betaal je het eerst zelf, en kun je daarna een vergoeding declareren als je een aanvullende verzekering hebt.
Dat lijkt minder aantrekkelijk, maar in de praktijk ben je financieel vaak beter af. Binnen het reguliere basispakket GGZ (waar bovendien niet alle problematieken onder de vergoede behandeling vallen) heb je te maken met het verplicht eigen risico van € 385 per jaar. Bij een aanvullende verzekering is geen sprake van eigen risico. Door welke ziektekostenverzekering de behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed via het aanvullend pakket, lees je hieronder.

Aanvullende verzekering 2019 :
Om gebruik te kunnen maken van deze vergoedingen heb je geen verplichte verwijsbrief van de huisarts nodig. Het is óók niet verplicht eerst gebruik te maken van een eventueel voorgeschreven bezoek aan de POH om voor vergoeding uit het aanvullend pakket in aanmerking te komen. Je hebt de keuzevrijheid voor de therapeut die het best bij je past. De vergoedingen vallen niet onder het verplicht eigen risico, je bespaart hiermee 385 euro. De meeste ziektekostenverzekeringen bieden een (gedeeltelijke) vergoeding. De hoogte van het bedrag per keer alsmede het maximum totaalbedrag per jaar is afhankelijk van het soort aanvullende pakket. Klik op de link voor een volledig overzicht van de vergoedingen 2020.
Wanneer je aanspraak maakt op je aanvullende verzekering heeft dit geen invloed op je “eigen risico”.

Relatietherapie en coaching vallen niet onder de vergoedingsregeling door zorgverzekeringen. Wanneer echter gesprekken (samen) met partner of kinderen plaatsvinden binnen een individueel traject worden deze wel (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Overige vergoedingsmogelijkheden
Eigen bedrijf : Wanneer je een eigen bedrijf hebt kun je facturen onder “personal coaching” als bedrijfskosten opvoeren.

Werkgever: In het kader van de Wet Poortwachter wordt van de werkgever verlangd dat hij de kosten van re-integratie van de werknemer draagt, die op zijn beurt actief moet meewerken aan de re-integratie. Daarbij mag de werkgever rekening houden met de vergoedingen die de werknemer krijgt uit hoofde van de door de werknemer gesloten verzekering.  Er vallen tegenwoordig echter een flink aantal psychische problematieken (bijvoorbeeld arbeidsgerelateerde problematiek) buiten het (basis-)verzekeringspakket.

De kosten komen in een dergelijke kwestie voor rekening van de werkgever.

De werkgever mag niet van de werknemer verlangen dat deze aanvullende ziektekostenverzekeringen sluit voor behandelingen die niet zijn opgenomen in de basisverzekering.

In de praktijk blijft zoiets altijd een onderhandeling tussen werknemer en werkgever hoe e.e.a. af te spreken. Dat betekent dat aan de tekst op deze website niet direct rechten kunnen worden ontleend.