voor therapie, coaching en training

Personal Coaching: haal eruit wat erin zit

U doet uw wjumperk met veel plezier, maar haalt u er wel dátgene uit wat u zou willen? Zit u de laatste tijd in een neerwaartse spiraal? U wilt realistisch reïntegreren? Vastzitten in een functie ‘boven uw macht?’ Ziet u op tegen de aankomende reorganisatie? U wilt méér uit het leven halen? Uw stress of ambities worden u de baas?
Er zijn van die momenten waarop mensen vastlopen. Vaak heeft dat niet zo zeer te maken met het ontbreken van mogelijkheden of talenten, maar doordat deze capaciteiten op de een of andere manier niet bereikbaar zijn. Er zit iets in de weg. Dit kan een externe belemmering zijn (iets op het werk of thuis) maar de belemmering kan ook ‘van binnen’ zitten. U komt niet tot uw recht en kansen gaan verloren.

Onderzoek wat er aan de hand is

Veel mensen gaan ervan uit dat beslissingen op het werk of in het persoonlijk leven louter rationeel tot stand komen. Veel vaker spelen irrationele processen een rol. Dan zit er iets anders achter. Door deze onbewuste processen te verhelderen, vergroot u uw zelfinzicht en bewustwording, inzicht in anderen en in de systemen binnen de organisatie. Leren over jezelf kan confronterend zijn maar kan ook inspireren, groei mogelijk maken en ruimte scheppen voor andere keuzes.

Investeer in uzelf

Wanneer u meer kwaliteiten wil vrijmaken of wilt ontwikkelen kunt u gebruik maken van de individuele begeleiding die uw persoonlijke coach u biedt. Zo kunt u uw kwaliteiten inzetten voor zelfgestelde doelen en wensen. Natuurlijk wordt in deskundig overleg bepaald wat uw wensen en doelen precies zijn. U werkt uw barrières effectief weg en ontwikkelt nieuwe vaardigheden. Gaandeweg het coaching-traject merkt u dat de investering in uzelf vruchten afwerpt. U krijgt weer plezier in het werk en je persoonlijk leven. U kunt verrast zijn hoe aanstekelijk je persoonlijke verandering doorwerkt in uw omgeving. Ontdek waartoe u in staat bent!

Hoe gaan we aan de slag ?

De rol van personal coach lijkt wel wat op die van een sportcoach, maar dan op het persoonlijk vlak. Met inachtneming van uw potentieel (de sterke maar ook de zwakke kanten) fungeert een personal coach als sparringpartner, houdt u een spiegel voor, luistert, observeert, confronteert en motiveert. Een professional die u helpt doelen te stellen en die met u samenwerkt om al uw talenten in te zetten bij het bereiken daarvan. Uw eigen actieve betrokkenheid en deelname zijn daarbij van wezenlijk belang. Samen gaan we doelgericht aan de slag om uw persoonlijk leven of uw carrière te optimaliseren.

Aanpak

Als personal coach staan mij velerlei instrumenten, werkwijzen en methodes ter beschikking. Ik werk echter niet met strakke standaard-stappenplannen, tenslotte is coaching geen invuloefening, maar maatwerk. Daarbij houden we rekening met u: uw persoonlijkheid, in uw omstandigheden, uw innerlijke mogelijkheden en de mogelijkheden binnen uw (werk- en privé-)omgeving. Vanzelfsprekend wilt u graag dat het ‘klikt’ tussen u en uw coach. Maak dan eerst een afspraak voor een oriënterend gesprek om vast te stellen òf en hoe we met elkaar in zee gaan.

Extra mogelijkheden

Naast de coaching mogelijkheden kunt u gebruik maken van mijn jarenlange ervaring als therapeut. Zo kunnen coaching en therapie elkaar aanvullen en waar nodig vloeiend in elkaar overgaan. Wanneer u bijvoorbeeld last hebt van dieperliggende klachten die ten grondslag liggen aan uw belemmeringen in het werk, kunnen effectieve kortdurende therapeutische interventies worden ingezet. Het werken met het onbewuste biedt nóg een extra mogelijkheid om tot de kern van de vraagstelling te komen. Door het omzeilen van bewuste denkkaders met behulp van hypnose komen ook uw onbewuste mogelijkheden beschikbaar.