voor therapie, coaching en training

steen

Psychotherapie

Psychische klachten aanpakken, oplossen, verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de therapeut, maar ook de interactie tussen beiden.
Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken met ups en downs, maar ook verhelderend, louterend en inspirerend.

Voor wie?

De cliënt kan een individu, een (echt)paar of een gezin zijn; jongeren vanaf 16 jr, volwassenen of ouderen.De behandelingen zijn kort als het kan en lang(er)durend als dat nodig is.
Je kunt hier terecht wanneer je zelf geen oplossing voor je situatie weet, en daar bijvoorbeeld onrust, verdriet, spanning of irritatie bij merkt.

Wat is het?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode . Daarin zijn veel verschillende soorten methoden en therapievormen te onderscheiden. Onder druk van verzekeringsmaatschappijen worden aan hedendaagse psychotherapeuten zeer specifieke technieken geïnstrueerd voor specifieke diagnostische categorieën als depressie, paniekaanvallen of specifieke fobieën. Daarmee wordt vaak de persoon als geheel uit het oog verloren. Zo gaat het hier niet. In deze privépraktijk ontvangt u therapie-op-maat.

Hoe dan?

Zo passen we in deze behandelvorm wel bijvoorbeeld cognitieve therapie toe, maar uitsluitend als keuze op een passend moment, als onderdeel van een integratieve behandeling. Een therapeut met integratieve werkwijze past verschillende therapievormen door- of na elkaar toe, ook binnen één sessie. De keuze wordt ook niet bepaald door de voorkeur van de therapeut voor een bepaalde therapiestroming, maar door wat aansluit bij de specifieke behoefte van u als cliënt.
Het uitgangspunt van de behandeling is dat uw klachten voor u weer hanteerbaar worden. Hierbij wordt aangesloten bij uw krachten en competenties. Soms krijgt u opdrachten mee om ook thuis gericht aan iets te werken, zodat de effectiviteit van de behandeling toeneemt.

Door wie?

U wordt daarbij tegemoet gekomen door een therapeut met oprechte interesse, zonder direct een mening klaar te hebben. Mensenlevens zonder problemen bestaan niet, u kunt alles wat u bezig houdt hier bespreken. Luisterend en met gericht doorvragen kunnen we samen achterhalen wat je beweegt en hoe uw probleem in elkaar steekt, zodat ik u naar een passende oplossing kan begeleiden. Daarbij kan ik directief en zo nodig confronterend zijn in de therapeutische relatie. Een beetje humor op het juiste moment helpt de nodige ontspanning te brengen. De positieve kracht die hiervan uitgaat maakt cliënt en therapeut tot een team. Door levenservaring, werkervaring en verworven kennis kan ik goed beoordelen hoe ik u kan helpen.

Voor het slagen van de therapie is ook van belang dat u vertrouwen heeft in uw therapeut. Dat kan het best in een open en gelijkwaardige relatie. Ik stel het op prijs te vernemen wanneer u ergens niet tevreden over bent. Uw mening telt. In mijn praktijk is discretie met een gevoel voor privacy vanzelfsprekend.
Ik ben gemakkelijk te bereiken, bel gerust op 06-215677899 voor een spoedige afspraak.