KvK 37151783
AGB code van Lucia Rademaker : 94006132 en 90026563
AGB code WaterlandPraktijk : 94055654 en 90026563
European Association for Psychotherapy : gevalideerd certificaat 401015
World Council for Psychotherapy
Beroepsvereniging
NVPA, lidmaatschapsnummer 104034, status ECP-therapeut
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) als buitengewoon lid.
Koepelorganisatie
Register Beroepsbeoefenaren Complementarie Zorg (RBCZ), als Registertherapeut BCZ® Licentie nr, licentienummer 205069R

 

Geschilleninstantie

Conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) zijn wij aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).