Geschilleninstantie
Conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

U hebt een klacht. En dan?
Als u ontevreden bent over uw therapeut of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken.
Stap 1: Praat met uw therapeut. Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw therapeut het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.
Stap 2: De klachtfunctionaris van de SCAG. Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw therapeut, dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.
Overige stappen:  Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kunt u een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de therapeut is aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie, TCZ, het College van Toezicht en het College van Beroep.
U kunt zich hiertoe wenden met uw klacht. De geschillencommissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.
Bij de tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) van RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten.
Advies: Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Landelijk meldpunt Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. U vindt hier ook meer informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).