voor therapie, coaching en training

Werkgerelateerde coaching

werkgerelateerde coaching


Vermindering van kwaliteit en inzet: wat nu?

Er zijn werknemers die volop capaciteiten hebben en die toch onvoldoende ‘uit de verf komen’. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het werk enerzijds, maar ook ten koste van de bevrediging die de medewerker in het werk ervaart anderzijds. Vaak komt dit doordat men op een ander gebied gehinderd wordt door emotionele en psychische barrières. In veel gevallen kost zo’n situatie veel energie en verslechtert het functioneren geleidelijk. Het kan zijn dat iemand steeds onzekerder gaat worden. Passiviteit, vluchtgedrag, het ontlopen of afschuiven van verantwoordelijkheden, toenemende werkstress en een dalende inzet en motivatie kunnen het gevolg zijn.

Optimaal functioneren op het werk

Vaak zijn de achterliggende problemen en mechanismen snel en effectief aan te pakken. Langdurige problemen of uitval door ziekmeldingen kunnen hierdoor voorkomen worden. Zo kan een medewerker met behulp van werkgerelateerde coaching samen met de coach in kaart brengen waar hij of zij tegenaan loopt en dit aanpakken.
Of het nu gaat om persoonlijke barrières, spanningen binnen de werkrelatie, beperkte communicatieve vaardigheden of tal van andere belemmerende factoren, op het moment dat ze aangepakt worden, verbetert het functioneren en vaak ook de inzet en sfeer op het werk.
In kaart brengen van de problemen
Door eerst de essentie van het probleem helder te krijgen, kan er concreet en snel gewerkt worden aan verandering. Hierdoor wordt voor de medewerker, maar ook voor de werkgever, sneller duidelijk waar de schoen knelt. Desgewenst kan de werkgever ook feedback krijgen over hoe met deze medewerker om te gaan om zijn of haar professionele groei te stimuleren. Uiteraard is altijd de privacy gewaarborgd en worden alleen ter zake doende gegevens met de werkgever (na toestemming) gecommuniceerd.

Tijdig ingrijpen en verzuim voorkomen

Veel problemen en werkverzuim kunnen voorkomen worden door tijdig in te grijpen en passende hulp en coaching te bieden. Neem gerust vrijblijvend contact op om zaken te bespreken.

Werkgerelateerde coaching

Binnen deze vorm van coaching komen onder andere de volgende zaken aan bod:
– Het helder in kaart brengen van de problemen
– Het aanpakken van de problemen op professioneel, persoonlijk of samenwerkingsvlak
– Het aanleren van vaardigheden die kunnen worden ingezet in het werk
– Het concreet verbeteren van het functioneren
– Training in ‘persoonlijk onderhoud’ zodat problemen en verzuim voorkomen kunnen worden

Kosten

De kosten van coaching zijn exclusief btw en exclusief kosten van rapportage. Coaching buiten kantoortijden (in de avonduren of in het weekend) is tegen meerprijs mogelijk. De prijs per sessie of opdracht is afhankelijk van de vraagstelling, problematiek en waar deze plaatsheeft. Wij maken hierover afspraken middels een offerte

De coaching vindt plaats op mijn kantoor of praktijk, soms bij werknemers thuis of desgewenst op de werkplek binnen de context van de probleemsituatie.