voor therapie, coaching en training

Niet tevreden ?

Heeft u een vraag of een klacht over uw therapeut?

Gesprek met uw therapeut

Bespreek eerst uw vraag of klacht met uw therapeut. Mogelijk weet die niet dat u ontevreden bent. In de meeste gevallen is een gesprek voldoende en komt u er samen uit.

Klacht indienen

Als dat niet lukt, of u kunt uw klacht niet bespreekbaar maken, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging
Deze beschikken over een eigen klachtenregeling voor de cliënten van de bij hen aangesloten therapeuten. In de klachtenregeling staat wie een klacht kan indienen. In de regel zijn dit de cliënt of zijn vertegenwoordiger.
Doel van het klachtrecht is het wegnemen van onvrede bij de cliënt en het herstel van zijn relatie met de therapeut.